Politica de confidențialitate a aplicației InsightOut

Această aplicație colectează unele date cu caracter personal de la utilizatorii săi.

Rezumatul politicii

Datele cu caracter personal colectate în următoarele scopuri și folosind următoarele servicii:

Înregistrare și autentificare

Firebase Authentication

Date personale: adresa de e-mail

Completare a datelor de perspectivă

Firebase Realtime Database

Date personale: Date de utilizare; Datele trimise de utilizator – informații, opinii, interpretări, gânduri

Informații de contact

Proprietar și controlor de date

Tech Heroes SRL, Str. Alunișului, Nr. 59, Sector 4, București

Adresa de e-mail de contact a proprietarului: doru.popescu@didsecure.ro

Politică completă

Proprietar și controlor de date

Tech Heroes SRL, Str. Alunișului, Nr. 59, Sector 4, București

Adresa de e-mail de contact a proprietarului: doru.popescu@didsecure.ro

Tipuri de date colectate

Printre tipurile de date cu caracter personal pe care le colectează această aplicație, de una singură sau prin terți, se numără: adresa de e-mail, perspective personale, opinii, interpretări, gânduri.

Detalii complete cu privire la fiecare tip de date cu caracter personal colectate sunt furnizate în secțiunile dedicate ale acestei politici de confidențialitate sau prin texte explicative specifice afișate înainte de colectarea datelor.

Datele cu caracter personal pot fi furnizate în mod liber de către Utilizator sau, în cazul Datelor de utilizare, colectate automat la utilizarea acestei Aplicații.

Cu excepția cazului în care se specifică altfel, toate datele solicitate de această Aplicație sunt obligatorii, iar refuzul furnizării acestor date poate face imposibilă utilizarea Aplicației. În cazurile în care Aplicația afirmă în mod specific că unele date nu sunt obligatorii, utilizatorii sunt liberi să nu comunice aceste date fără consecințe asupra disponibilității sau funcționării Aplicației.

Utilizatorii care nu sunt siguri cu privire la datele personale obligatorii pot în orice moment să contacteze Proprietarul. Orice utilizare a Cookie-urilor – sau a altor instrumente de urmărire – de către această Aplicație sau de către proprietarii serviciilor terțe utilizate de această Aplicație are scopul de a furniza Serviciul solicitat de către Utilizator, pe lângă orice alte scopuri descrise în prezentul document și în Politica privind cookie-urile, dacă este disponibilă.

Utilizatorii sunt responsabili pentru orice date cu caracter personal ale unor terți, obținute, publicate sau partajate prin intermediul acestei aplicații și confirmă faptul că au acordul acestor terți pentru a furniza Datele Proprietarului.

Modul și locul prelucrării Datelor

Metode de prelucrare

Proprietarul ia măsuri de securitate adecvate pentru a preveni accesul, dezvăluirea, modificarea sau distrugerea neautorizată a datelor.

Prelucrarea datelor se realizează utilizând calculatoare și / sau instrumente IT, urmând procedurile organizaționale și modurile strict legate de scopurile indicate. În afară de Proprietar, în unele cazuri, Datele pot fi accesibile pentru anumite tipuri de persoane responsabile, implicate în funcționarea acestei Aplicații (administrare, vânzări, marketing, administrare juridică, sistem) sau părți externe (cum ar fi terții- furnizori de servicii tehnice, furnizori de servicii de e-mail, furnizori de găzduire, companii IT, agenții de comunicare) desemnați, dacă este necesar, ca prelucratori de date de către Proprietar. Lista actualizată a acestor părți poate fi solicitată Proprietarului în orice moment.

Temeiul legal al procesării

Proprietarul poate prelucra Datele cu caracter personal referitoare la Utilizatori dacă se aplică una dintre următoarele:

 • utilizatorii și-au dat consimțământul pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Notă: În anumite legislații, Proprietarului îi poate fi permis să prelucreze Datele cu caracter personal până când Utilizatorul se opune unei astfel de prelucrări („renunțare”), fără a fi nevoie să se bazeze pe consimțământ sau pe oricare din următoarele baze legale. Totuși, acest lucru nu se aplică ori de câte ori prelucrarea datelor cu caracter personal este supusă legislației europene privind protecția datelor;
 • furnizarea de date este necesară pentru îndeplinirea unui acord cu Utilizatorul și / sau pentru orice obligații pre-contractuale ale acestora;
 • prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale la care este supus Proprietarul;
 • prelucrarea este legată de o sarcină care se desfășoară în interes public sau în exercitarea autorității oficiale în care a fost învestit Proprietarul;
 • prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Proprietar sau de către un terț.

În orice caz, Proprietarul va interveni cu celeritate să clarifice baza juridică specifică care se aplică procesării și, în special, dacă furnizarea de date cu caracter personal este o cerință legală sau contractuală sau o cerință necesară pentru a încheia un contract.

Loc

Datele sunt prelucrate la birourile de operare ale Proprietarului și în orice alte locuri unde se află părțile implicate în prelucrare.

În funcție de locația Utilizatorului, transferurile de date pot implica transferul datelor Utilizatorului într-o altă țară decât cea proprie. Pentru a afla mai multe despre locul de prelucrare a acestor date transferate, utilizatorii pot verifica secțiunea care conține detalii despre prelucrarea datelor cu caracter personal.

Utilizatorii au, de asemenea, dreptul de a afla despre baza legală a transferurilor de date într-o țară din afara Uniunii Europene sau oricărei organizații internaționale guvernate de dreptul internațional public sau oricare înțelegere între două sau mai multe țări, precum ONU, și despre măsurile de securitate luate de către Proprietar pentru a le proteja Datele.

Dacă are loc un astfel de transfer, utilizatorii pot afla mai multe, consultând secțiunile relevante din acest document sau pot solicita proprietarului lămuriri suplimentare folosind informațiile furnizate în secțiunea de contact.

Timp de retenție

Datele cu caracter personal sunt prelucrate și stocate atât timp cât este necesar în scopul pentru care au fost colectate.

Prin urmare:

 • Datele cu caracter personal colectate în scopuri legate de executarea unui contract între Proprietar și Utilizator se păstrează până la îndeplinirea completă a acestui contract.
 • Datele cu caracter personal colectate în scopul intereselor legitime ale Proprietarului vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea acestor scopuri. Utilizatorii pot găsi informații specifice cu privire la interesele legitime urmărite de Proprietar în secțiunile relevante ale acestui document sau prin contactarea Proprietarului.

Proprietarului i se poate permite să păstreze Datele cu Caracter Personal pentru o perioadă mai lungă ori de câte ori Utilizatorul a dat consimțământul pentru o astfel de prelucrare, atâta timp cât un astfel de consimțământ nu este retras. În plus, proprietarul poate fi obligat să păstreze datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă, ori de câte ori i se cere acest lucru pentru îndeplinirea unei obligații legale sau la ordinul unei autorități.

După expirarea perioadei de păstrare, datele personale sunt șterse. Prin urmare, dreptul la acces, dreptul la ștergere, dreptul la rectificare și dreptul la portabilitatea datelor nu pot fi aplicate după expirarea perioadei de păstrare.

Scopurile prelucrării

Datele referitoare la Utilizator sunt colectate pentru a permite Proprietarului să furnizeze Serviciile sale, precum și pentru următoarele scopuri: Înregistrare și autentificare.

Utilizatorii pot găsi informații suplimentare detaliate despre astfel de scopuri de prelucrare și despre datele personale specifice utilizate în fiecare scop în secțiunile respective ale acestui document.

Informații detaliate despre prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

Datele cu Caracter Personal sunt colectate în următoarele scopuri și folosind următoarele servicii:

Înregistrare și autentificare

Prin înregistrare sau autentificare, utilizatorii permit acestei aplicații să îi identifice și să le ofere acces la servicii dedicate.

În funcție de ceea ce este descris mai jos, terții pot furniza servicii de înregistrare și autentificare. În acest caz, această aplicație va putea accesa unele date, stocate de aceste servicii terțe, în scopuri de înregistrare sau identificare.

Firebase Authentication (Google LLC)

Firebase Authentication este un serviciu de înregistrare și autentificare furnizat de Google LLC. Pentru a simplifica procesul de înregistrare și autentificare, Firebase Authentication poate folosi terți furnizori de identitate și poate salva informațiile de pe platforma sa.

Date personale colectate: adresa de e-mail.

Locul procesării: Statele Unite – Politica de confidențialitate (https://policies.google.com/privacy?hl=ro).

Membru Privacy Shield.

Completare a datelor de perspectivă

Acest tip de serviciu are ca scop găzduirea de date și fișiere care permit rularea și distribuirea acestei aplicații, precum și furnizarea unei infrastructuri gata pregătite pentru a rula anumite caracteristici sau părți din această aplicație.

Firebase Realtime Database (Google Inc.)

Firebase Realtime Database este un serviciu de găzduire și backend furnizat de Google Inc.

Date personale colectate: Date de utilizare; Datele trimise de utilizator – perspective personale, opinii, interpretări, gânduri.

Locul procesării: Statele Unite – Politica de confidențialitate (https://policies.google.com/privacy?hl=ro).

Membru Privacy Shield.

Drepturile Utilizatorilor

Utilizatorii pot exercita anumite drepturi cu privire la Datele lor prelucrate de Proprietar.

În special, utilizatorii au dreptul să facă următoarele:

 • Retragerea consimțământul în orice moment. Utilizatorii au dreptul de a retrage consimțământul acolo unde și-au dat anterior consimțământul pentru prelucrarea datelor lor cu caracter personal.
 • Obiectul prelucrării datelor lor. Utilizatorii au dreptul să se opună prelucrării datelor lor dacă prelucrarea este efectuată pe o bază legală, alta decât consimțământul. Mai multe detalii sunt disponibile în secțiunea dedicată de mai jos.
 • Accesarea datele lor. Utilizatorii au dreptul să afle dacă Datele sunt prelucrate de către Proprietar, să obțină clarificări cu privire la anumite aspecte ale prelucrării și să obțină o copie a Datelor care sunt procesate.
 • Verificare și solicitare de rectificare. Utilizatorii au dreptul să verifice acuratețea Datelor lor și să solicite actualizarea sau corectarea acestora.
 • Limitarea prelucrării datelor lor. Utilizatorii au dreptul, în anumite circumstanțe, să restricționeze prelucrarea datelor lor. În acest caz, Proprietarul nu le va prelucra Datele în alte scopuri decât stocarea acestora.
 • Ștergerea sau eliminarea datele lor personale. Utilizatorii au dreptul, în anumite circumstanțe, să obțină ștergerea datelor lor de la Proprietar.
 • Exportul datelor și transferul către un alt operator. Utilizatorii au dreptul să primească datele lor într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de mașini și dacă este posibil din punct de vedere tehnic, să le transmită unui alt procesator fără nicio piedică. Această prevedere este aplicabilă cu condiția ca Datele să fie prelucrate prin mijloace automatizate și prelucrarea acestora bazată pe consimțământul Utilizatorului, pe un contract din care Utilizatorul face parte sau pe obligații pre-contractuale ale acestora.
 • Depunerea unei reclamații. Utilizatorii au dreptul de a depune o reclamație în fața autorității competente de protecție a datelor.

Detalii despre dreptul de a se opune procesării

În cazul în care Datele cu caracter personal sunt prelucrate pentru un interes public, în exercitarea unei autorități oficiale atribuite titularului sau în scopul intereselor legitime urmărite de proprietar, utilizatorii pot obiecta la această prelucrare, oferind un motiv legat de situația lor particulară pentru justifica obiecția.

Utilizatorii trebuie să știe că, în cazul în care Datele lor personale sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, se pot opune oricând prelucrării respective, fără să ofere nicio justificare. Pentru a afla dacă proprietarul prelucrează datele cu caracter personal în scop de marketing direct, utilizatorii se pot referi la secțiunile relevante din acest document.

Mod de exercitare a acestor drepturi

Orice solicitări de exercitare a drepturilor utilizatorului pot fi direcționate către Proprietar prin datele de contact furnizate în acest document. Aceste solicitări pot fi exercitate gratuit și vor fi adresate de către Proprietar în cel mai scurt timp, în decurs de o lună.

Informații suplimentare despre colectarea și prelucrarea datelor

Acțiune legală

Datele cu caracter personal ale Utilizatorului pot fi utilizate în scopuri legale de către Proprietar în instanță sau în etapele care conduc la o posibilă acțiune juridică care rezultă din utilizarea necorespunzătoare a acestei Aplicații sau a Serviciilor aferente. Utilizatorul declară că este conștient că Proprietarului i se poate cere să dezvăluie date cu caracter personal la solicitarea autorităților publice.

Informații suplimentare despre datele personale ale utilizatorului

Pe lângă informațiile conținute în această politică de confidențialitate, această aplicație poate oferi Utilizatorului informații suplimentare și contextuale referitoare la anumite servicii sau colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, la cerere.

Jurnalele de sistem și mentenanța

În scop de operare și mentenanță, această Aplicație și orice servicii terțe pot colecta fișiere care înregistrează interacțiunea cu această Aplicație (jurnale de sistem) folosind alte date cu caracter personal (cum ar fi adresa IP) în acest scop.

Informații care nu sunt cuprinse în această politică

Mai multe detalii privind colectarea sau prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi solicitate în orice moment Proprietarului. Vă rugăm să consultați informațiile de contact de la începutul acestui document.

Cum sunt gestionate cererile „Nu urmăriți”

Această aplicație nu acceptă cererile „Nu urmăriți”. Pentru a stabili dacă oricare dintre serviciile terțe pe care le utilizează respectă solicitările „Nu urmăriți”, vă rugăm să citiți politicile lor de confidențialitate.

Modificări ale acestei politici de confidențialitate

Proprietarul își rezervă dreptul de a efectua modificări asupra acestei politici de confidențialitate în orice moment, notificând Utilizatorii săi de pe această pagină și posibil în cadrul acestei Aplicații și / sau – în măsura posibilităților din punct de vedere tehnic și legal – trimitând o notificare către Utilizatori prin orice modalitate de contact disponibilă Proprietarului. Este recomandat să verificați frecvent această pagină, referindu-vă la data ultimei modificări afisată în partea de jos a paginii.

În cazul în care modificările afectează activitățile de procesare efectuate pe baza consimțământului utilizatorului, proprietarul va colecta un nou acord din partea utilizatorului, acolo unde este necesar.

Definiții și referințe legale

Date personale (sau Date)

Orice informație care, direct, indirect sau în legătură cu alte informații – inclusiv un număr de identificare personal – permite identificarea sau identificabilitatea unei persoane fizice.

Date de utilizare

Informații colectate automat prin această aplicație (sau servicii terțe utilizate în această aplicație), care pot include: adresele IP sau numele de domeniu ale computerelor utilizate de utilizatorii care utilizează această aplicație, adresele URI (Uniform Resource Identifier), ora solicitării, metoda utilizată pentru a trimite solicitarea către server, dimensiunea fișierului primit ca răspuns, codul numeric care indică starea răspunsului serverului (rezultatul cu succes, eroarea etc.), țara de origine, caracteristicile browserului și ale sistemului de operare utilizat de Utilizator, diferitele detalii de timp pe vizită (de exemplu, timpul petrecut pe fiecare pagină din Aplicație) și detaliile despre calea urmată în Aplicație cu referire specială la secvența de pagini vizitate și alți parametri despre sistemul de operare al dispozitivului și / sau mediul IT al Utilizatorului.

Utilizator

Persoana care folosește această aplicație care, cu excepția cazului în care se specifică altfel, coincide cu Persoana Vizată.

Datele completate de către utilizator

Perspective personale, opinii, interpretări, gânduri.

Persoana Vizată

Persoana fizică la care se referă Datele cu caracter personal.

Procesator de date (sau Supervizor de date)

Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau orice alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele Controlorului, așa cum este descris în această politică de confidențialitate.

Controlor de date (sau Proprietar)

Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau orice alt organism care, singur sau în comun cu alte persoane, determină scopurile și mijloacele prelucrării datelor cu caracter personal, inclusiv măsurile de securitate referitoare la operarea și utilizarea prezentei cereri. Dacă nu se specifică altfel, controlorul de date este proprietarul acestei aplicații.

Aplicație

Mijloacele prin care datele personale ale utilizatorului sunt colectate și prelucrate.

Serviciu

Serviciul furnizat de această aplicație așa cum este descris în termeni relativi (dacă sunt disponibili) și pe acest site / aplicație.

Uniunea Europeană (sau UE)

Dacă nu se specifică altfel, toate referințele făcute în acest document la Uniunea Europeană includ toate statele actualmente membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European.

Informații legale

Această politică de confidențialitate a fost întocmită pe baza prevederilor mai multor legislații, inclusiv ale art. 13/14 din Regulamentul (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor).

Această politică de confidențialitate se referă exclusiv la această aplicație, dacă nu este specificată altfel în acest document.

Ultima actualizare: 27 septembrie 2019