Blog

Două tipuri de gândire. Există două tipuri de gândire care asigură interfața navigării prin două tipuri de teritoriu: algoritmică (în teritoriu explorat) şi euristică (în teritoriu neexplorat). Carl Jung descria cele două tipuri de gândire ale minţii umane astfel: unul direcţionat, articulat, supus rigorilor logicii și cauzalităţii, în care vehiculul informaţiei este predominant limbajul, ordonat în secvențe temporale (gândire algoritmică), și celălalt, asociativ, inerţial, atemporal – ce ar putea fi este amestecat cu ce a fost – în care vehiculul informaţiei este predominant simbolic (gândirea euristică).

Gândești prea mult? În realitate nu există „gândit prea mult” ci doar „gândit în gol”. Acest fenomen este implicat în numeroase condiții psihopatologice de la cele subclinice până la cele de intensitate psihiatrică.

Despre emoții: experiență, concept și modele. Cuvântul emoţie provine din verbul latin emovere care înseamnă mișcare. În cazul celor mai multe specii capabile de emoţii, acestea sunt indisolubil asociate acţiunii sau, altfel spus, emoţiile se exprimă prin acţiune. Înainte ca sistemul cerebral să evolueze funcţii reflexive (sau procese terţiare de control descendent), emoțiile nu erau altceva decât colecții de senzații corporale şi impulsuri care semnalizau o perturbare a homeostaziei interne şi care forțau organismul să acționeze în anumite moduri predefinite pentru a o reduce sau preveni.

Atașamentul – diferențe intersexuale. Conexiunea care se construieşte în cadrul unei relaţii este esenţială pentru sănătatea individului. Ruperea acestei legături lasă individul vulnerabil în faţa unor afecţiuni grave induse de stres.