Despre mine

Majoritatea este de acord că succesul unei terapii este condiţionat în cea mai mare măsură de calitatea relaţiei terapeutice. Dincolo de tehnici şi metode, exerciţii, informaţii, evaluări şi diagnostice, dincolo de instrumentarul şi profesionalismul terapeutului, dincolo de problemele şi tulburările clientului, se află doi oameni. De aceea, indiferent de simplitatea sau complexitatea cazuistică, indiferent de nivelul de pregătire profesională, calitatea relaţiei dintre cei doi oameni reprezintă premisa cea mai importantă pentru succes. Orice terapeut este conştient de acest fapt. Motiv pentru care majoritatea încercăm să ne pliem personalitatea pe cea a clientului. Dar nu întotdeauna reuşim. Cu toate că această profesie presupune, pe lângă anii de pregătire teoretică si practică, un însemnat număr de ore de dezvoltare personală prin care se urmăreşte, printre altele, tocmai flexibilizarea personalităţii terapeutului, nici un profesionist nu este scutit de cazuri de abandon, după cum nici un client nu este scutit de riscul unor sesiuni de psihoterapie sterile.

Aşa că m-am gândit că ţi-ar fi util să afli câte ceva despre mine înainte de a-ţi face o programare.